• درب توالت

  • دکمه هوشمند

  • دریچه
    تعویض روول

  • کاور و تیغ
    برش

  • نایلون ضد
    باکتری و حساسیت